Vi är?

Göteborgs Geologiska Förening bildades den 2 februari 1981 av några geologientusiaster. Antalet medlemmar har varierat genom åren. För närvarande är vi drygt 100 stycken.

Föreningens syfte är att sprida kunskap för intresserade om allt som på ett eller annat sätt berör geologin som ämne. Geologi omfattar är ett mycket stort ämnesområde med olika inriktningar som till exempel: geologiska processer, berggrundsgeologi, kvartärgeologi, mineralogi, fossil och ädelstena för att nämna några.

Föreningen vänder sig till alla som är intresserade. Det spelar ingen roll om man är nybörjare eller har en akademisk bakgrund i geologi. Det viktigaste är ett intresse för geologi med dess olika specialinriktningar.

Föreningen anordnar föreläsningar på Göteborgs geologiska museum varje månad, normalt den första söndagen i månaden. Då bjuder vi en sakkunnig i geologi som berättar något intressant inom sitt område. Det kan vara allt från de senaste forskningsrönen om den senaste istiden till att någon berättar om en resa till vulkanöar i Italien.

Föreningen arrangerar även utflykter

Klubblokalen ligger i Mölndal

Vi har en egen kubblokal på Prytzgatan 29 i Mölndal. Det är cirka 5 minuters promenad från Mölndals centrum. Det är en källarlokal med ingång nedför en trappa på gaveln. Det finns toalett. Se kartan nedan.