Styrelsen

Ordförande Åsa Holmberg asaholmberg55@hotmail.com 0737 588 925
Vice ordförande Mathias Stålek mathias@powood.se 0706 931 264
Sekreterare Inga-Lill Fresk kvibacken@gmail.com 031 - 27 80 15
Kassör Heinz Groustra heinz-groustra@outlokk.com 031 - 52 31 00
Vice kassör Rose-Marie Sjöberg rosemarie.sjoberg@comhem.se 031 - 41 50 01
Ledamot Roger Simonsson roger.simonsson1949@gmail.com 0709 747 839
Ledamot Anders Ryngdal anders.ryngdal@vregion.se 0733 786 066
Ledamot Rigmor Groustra    

Övriga funktioner

Redaktör för Bumlingen Göran Svensson gorans@gorans.se 0793 473 420
Mässkommitté Åsa Holmberg asaholmberg55@hotmail.com 0737 588 925

Årsmötesprotokoll

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Verksamhetsberättelses

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Styrelsen 2020. Från vänster vid bordet: Anders, Mathias, Inga-Lill, Åsa, Heinz, Rose-Marie. Inklippt i bilden är Roger (till vänster) och Rigmor (höger).