Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Nästa bumling kommer ut i mitten av juni, dvs efter Ölandsresan. Ett fylligt reportage om Ölands geologi, fossil och landsformer kan utlovas.

Aktuellt

Sommaruppehåll

21-22 juli

Mineral- & smyckestensmässa i Ädelfors (Länk)

20-22 juli

Steintreff Eidsfoss (Norge)  Länk

28-29 juli

Stenmarknad i Kopparberg, Länk

4-5 augusti

Mineral - fossil & smyckestensmässa i Falkängens hanteverksby, Hällekis, Kinnekull (Länk)

Höstens aktiviteter startar

29 augusti

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Höstens första som saknar tema.

2 september

14-15 Förededrag på Naturhistoriska museet av Linus Brander. 

Titel: Västergötlands platåberg geologi, industri och kulturhistoria

Ett annat perspektiv på Kinnekulle och Västgötabergen än det vanliga om fossil i kalkstensbrotten. Mer om historia och det underliggande urbergets prekambriska bakgrund, samt hur människan har nyttjat Kullens resurser genom tiderna med cementtillverkning, byggnadssten och kolväten. En kombination av väldigt intressant och kondenserad geologi med hela bergartscykeln på en och samma plats.

Föreningsmöte då beslut om förändring av stadgarna ska tas.

8-9 september

Stenmässen i Köpenhamn. 10-17 båda dagarna (länk)

8 september

Geologins dag på Naturhistoriska museet med utflykt till Högsbo pegmatitbrott

15 eller 16 september

Utflykt till Glasberget med Rolf Tärnås som guide. Anmälan krävs

19 september

Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema böcker - ta med dig din favoritbok om geologi

6-7 oktober

Mineralmässa i Västerås (länk)

7 oktober

Besök på Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand. Istället för föredrag på Naturhistoriska museet. Anmälan krävs

10 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. tema Mantelns geologi - Mathias Stålek.

4 november

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet om litium

I år är det 200 år sedan Arfwedson upptäckte grundämnet litium från mineralet petalit som hittats på Utö. Om litiums historiska liksom om dess geologi kommer det att berättas om i detta föredrag.

18 november

Stockholms mineralmässa (länk)


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster