Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

4-5 april 2020  

Uppdaterad 190801

Information

Idag (6 mars) skickas det nya numret av Bumlingen ut, nummer 101. När vi klistrat igen det sista kuvertet uptäckte vi ett fel på framsidan. Istället för Nr 101 Årg 36 februari 2019 står det september 2018.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Tomas Österberg höll ett föredrag om fluorescens på Stenmässan 2019. Hans föredrag (+lite information om UV-lampor) hittar du på Medlemssidorna under Övrigt.

Aktuellt

 

22 oktober

13-15.15 Studiecirkel. Tema: Bärnsten (Heinz och Rigmor)

23 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

30 oktober

19-21 Ädelstenar, Rose-Marie Sjöberg

3 november

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet. Titel och föredragshållare meddelas senare

5 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi jobbar med mineralsamlingen

6 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

13 november

19-21 Kartor & böcker och/eller Mindat.org (Mathias)

19 november

13-15.15 Studiecirkel. Tema vulkaner (Jerry och Anitha)

20 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

27 november

Planering av julfesten

2 december

Julfest kl 18. Anmälan till Åsa senast 24/11

3 december

13-15.15 Studiecirkel. Vi jobbar med mineralsamlingen.

4 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

11 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

----------------- 2020 ------------------------

3-4 april

Göteborgs mineralmässa i Valhalla sporthall

28 januari

13-15.15 Studiecirkel. Tema: Den kambriska explosionen (Lasse)

25 februari

13-15.15 Studiecirkel. Tema Spineller (Rose-Marie)

24 mars

Studiecirkel. Tema Månens geologi (Bertil)


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster