Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

4-5 april 2020  

Uppdaterad 190801

Information

Idag (6 mars) skickas det nya numret av Bumlingen ut, nummer 101. När vi klistrat igen det sista kuvertet uptäckte vi ett fel på framsidan. Istället för Nr 101 Årg 36 februari 2019 står det september 2018.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

20 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

24 november

Seanste dag för anmälan till julfesten

27 november

Planering av julfesten, öppet hus

2 december  JULBORD på Naturhistoriska

Julfest kl 18. Anmälan till Åsa senast 24/11

3 december

13-15.15 Studiecirkel. Vi jobbar med mineralsamlingen.

4 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

11 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

----------------- 2020 ------------------------

 

28 januari

13-15.15 Studiecirkel. Tema: Den kambriska explosionen (Lasse)

25 februari

13-15.15 Studiecirkel. Tema Spineller (Rose-Marie)

24 mars

Studiecirkel. Tema Månens geologi (Bertil)

3-4 april

Göteborgs mineralmässa i Valhalla sporthall


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster