Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

4-5 april 2020  

Uppdaterad 190801

Information

Idag (6 mars) skickas det nya numret av Bumlingen ut, nummer 101. När vi klistrat igen det sista kuvertet uptäckte vi ett fel på framsidan. Istället för Nr 101 Årg 36 februari 2019 står det september 2018.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Väntar ni på Bumlingen? Tyvärr är den senare än vanligt. Den kommer troligen att skickas ut någon gång i slutet av oktober.

 

Aktuellt

3 november

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet. Bohusgranit - inte bara badklippor, Tomas Eliasson

Längs norra Bohuskusten från Lysekil i söder till Idefjorden i norr sträcker sig den ljust röda Bohusgraniten. Varför finns den där? Vad är det för speciellt med den?

Vi vet att Bohusgraniten är den yngsta delen av urberget i Sverige och att graniten bildades djupt ner under en mäktig bergskedja.Genom årmiljonernas vittring och erosion kom graniten att blottläggas. För att sedan täckas med yngre sedimentära bergarter. De landformer vi idag ser längs Bohuskusten skapades till stor i ett varmt och fuktigt klimat när dinosaurier vandrade omkring på Bohusgraniten.

webbbild.jpg

5 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi jobbar med mineralsamlingen

6 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

13 november

19-21 Kartor & böcker och/eller Mindat.org (Mathias), Öppet hus

19 november

13-15.15 Studiecirkel. Tema vulkaner (Jerry och Anitha)

20 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

27 november

Planering av julfesten, ,öppet hus

2 december

Julfest kl 18. Anmälan till Åsa senast 24/11

3 december

13-15.15 Studiecirkel. Vi jobbar med mineralsamlingen.

4 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

11 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

----------------- 2020 ------------------------

3-4 april

Göteborgs mineralmässa i Valhalla sporthall

28 januari

13-15.15 Studiecirkel. Tema: Den kambriska explosionen (Lasse)

25 februari

13-15.15 Studiecirkel. Tema Spineller (Rose-Marie)

24 mars

Studiecirkel. Tema Månens geologi (Bertil)


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster