Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

4-5 april 2020  

Uppdaterad 190801

Information

Idag (6 mars) skickas det nya numret av Bumlingen ut, nummer 101. När vi klistrat igen det sista kuvertet uptäckte vi ett fel på framsidan. Istället för Nr 101 Årg 36 februari 2019 står det september 2018.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Tomas Österberg höll ett föredrag om fluorescens på Stenmässan 2019. Hans föredrag (+lite information om UV-lampor) hittar du på Medlemssidorna under Övrigt.

Aktuellt

 

----------- SOMMARLOV---------

-----HÖSTSÄSONGEN BÖRJAR -----

28 augusti

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Planera och spåna kring höstens geologiaktiviteter. Kom och påverka! Vi bjuder på fika. 

1 september

Föredrag på Naturhistoriska museet, 14-15. Titel: Jätteskalv i Sverige vid istidens slut, Björn Lund föreläser.
Björn är föreståndare Svenska nationella seismiska nätet (SNSN vid Uppsala universitet

Sverige är idag ett område där den seismiska aktiviteten är låg och där stora jordbävningar är mycket sällsynta. Så var det troligtvis inte vid slutet av istiden, för cirka 10 000 år sedan, då ett dussintal mycket stora jordbävningar inträffade i norra Sverige, Norge och Finland. I det här föredraget tittar vi på vad vi vet om dessa så kallade postglaciala jordskalv, vad vi vet om hur jordskorpan uppför sig under en istid och hur is och tektonik samspelade för att orsaka så stora jordbävningar.

7-8 september

Resa till Faxe och Höjerup Danmark där vi beöker på Stevns klint. Där finns det ett synligt skikt med höga halter av metallen iridium som avsattes efter att den stora meteoriten slog ner för 70 miljoner år sedan. Det meteoritnedslag i dagens Mexico som man antar utplånade dinosaurierna och gav däggdjuren chansen att ta över. Läs mer i sommarnumret av Bumlingen. 

Föreningen står för transporten i form av minibuss. Anmälan till Åsa eller i pärmen i klubblokalen.

10 september

13-15.15 Studiecirklen för daglediga statrtar höstterminen.

11 september

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

14 september

Geologins dag

18 september

19-21 Tema: Geologisk eror, Mathias Stålek

24 september

13-15.15 Studiecirkel

25 september

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

2 oktober

19-21 Tema: Zeoliter, Jerry Borgman

6 oktober

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet.  Jordskred, ras och erosion i Sverige från 1 150 till nutid. Mats Engdahl från SGU berättar om skred. Bakgrund, orsaker och vad kommuner, statliga myndigheter med flera gör för att förebygga naturolyckor i framtiden

munkedal_500.jpg

Småröd, Munkedal, 2006

8 oktober

13-15.15 Studiecirkel

9 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

16 oktober

19-21 Stevns klint, Roger Simonsson

22 oktober

13-15.15 Studiecirkel

23 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

30 oktober

19-21 Ädelstenar, Rose-Marie Sjöberg

3 november

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet. Titel och föredragshållare meddelas senare

5 november

13-15.15 Studiecirkel

6 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

13 november

19-21 Kartor & böcker och/eller Mindat.org (Mathias)

19 november

13-15.15 Studiecirkel

20 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

27 november

Planering av julfesten

2 december

Julfest kl 18. Anmälan till Åsa senast 24/11

3 december

13-15.15 Studiecirkel

4 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

11 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Vi jobbar med mineralsamlingen och rensar/ordnar i lokalerna. Öppet hus.

----------------- 2020 ------------------------

3-4 april

Göteborgs mineralmässa i Valhalla sporthall


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster