Göteborgs Geologiska Förening

Skriv ut sidanStart > Arkiv > Kurser
Start > Arkiv > Kurser

Geologikurs hösten 2013

Under hösten 2013 kommer Linus Brander att ge en kurs i geologi under tre söndagar klockan 11-13. Föredragen äger rum i Göteborgs Naturhistoriska Museums lokaler. Anmälan till Åsa eller någon i styrelsen. Ni kan också anmäla er i pärmen i klubblokalen. Kostnaden för kursen är totalt 150 kr.Kort beskrivning av kursen:

Tanken bakom kursen är att alla geologiska processer (åtminstone de endogena) i dagens teorier har sin förklaring i samspelet värme-tryck i jordens inre, och plattektonik. Även förståelsen för regionalgeologi utgår från plattektonik. Med det första kurstillfället som grund är det sedan lättare att förstå hur magmatiska och metamorfa bergarter ser ut, hur de bildas och var de uppträder i jordskorpan. Kursen bygger delvis vidare på den kurs i mineralogi som Rob gav 2013/2014. Man behöver dock inte ha gått den kursen för att ha stor behållning av denna kurs.

20/10 11-13   Jordens inre och plattektonik (Presentationen hittar du på Medlemssidan under Övrigt)

24/11 11-13   Magmatiska bergarter och vulkaner (OBS flyttad från den 17/11)

15/12 11-13   Metamorfa bergarter och strukturgeologi

Kursen ges av Linus Brander som arbetar som geolog hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Linus har hållit ett flertal uppskattade måndagsföredrag hos föreningen tidigare. Senast ett den 7/10 om USA:s geologi.

 

Mineral och bergartskännedom(2012)

Ni som går mineral och bergartskursen för Rob. Nu finns det prover att öva på i klubblokalen. Totalt är det 25 stycken mineralprover som finns i uppmärkta små petriskålar.

Bilden till vänster nedan visar alla proverna och bilden till höger är zinkbländekristaller. Kristallerna är 0.5 - 1.5 mm stora.

Öva på / Göran

mineralprover.JPGzinkblende.JPG

 

Den 22 september startar kursen Mineral och bergartskännedom med Rob Hellingwerf som kursledare. Vi kommer att hålla till på Göteborgs Naturhistoriska museum. Kursen handlar till stor del om mikroskopiering och vid varje lektionstillfälle måste varje deltagare ha tillgång till ett mikroskåp. Antalet deltagare är därför begränsat till 25 stycken. Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar.

Anmälan till Åsa så fort som möjligt.

Hösten 2012: 22/9(lördag), 6/10(lördag), 10/11(lördag) och 18/11(söndag). Alla gånger klockan 12.00 till 15.00.

Vid de tre första tillfällena kommer vi att studera de vanligaste mineralen, 29 stycken. Mineraldelen avslutas med en dugga (test) den 18/11.

Våren 2013: datum ännu inte bestämt

Samma upplägg som på hösten men nu studerar vi istället bergarter.

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster