Göteborgs Geologiska Förening

Skriv ut sidanStart > Arkiv > Föredrag
Start > Arkiv > Föredrag

Föredrag

Här kommer korta sammanfattningar av föredragen att publiceras.

3/11 Vulkanutbrottet på Eyjafjallajökull 2010 (Sara Mell)

sara.jpg

 

 

 

 

 

Statistiskt sett sker det ett vulkanutbrott på Island var 5:e år. Det visste chefen och lovade därför sina anställda att om det blev ett utbrott skulle de åka direkt. Då fick Eyjafjalljokull sitt utbrott och redan på onsdagen den 24 mars åkte de. När de kom fram hyrde de en helikopter och tog en tur runt vulkanen med den. Om du går in på medlemssidorna hittar du bilder från flygturen.

 

Under glaciären finns vulkanen som är en stratovulkan, kanske en sköldvulkan, eller den borde kanske  kallas för en sprickvulkan. När Sara var där med sina arbetskamrater hade aktiviteterna precis börjat och det våldsamma utbrottet som stängde flyget över norra Europa skulle inträffa först några veckor senare. Under den andra dagen reste de omkring på Island och besökte de vanliga turistmålen för att tredje dagen hyra en bil för att åka upp till utbrottsplatsen. De gick ända fram till lavaflödesväggen och tittade och lyssnade. Se bilderna i presentationen på insidan. Hela tiden utsattes de för ett lätt regn av sot med mera  från utbrottet. De promenerade sedan tillbaka till bilen vilket tog flera timmar. Dagen efter åkte de hem.

 

Orsaken till de våldsamma utbrotten som stängde flyget den 14/4 var vatten från glaciären som rann ner i vulkanen för att där "explodera" och därmed orsaka de våldsamma utbrotten.

Missa inte hennes presentation under Övrigt på medlemsidorna.

6/10 Grundvatten i kristallint berg - sammansättning, ursprung och uppehållstid (Eva-Lena Tullborg)

tullborg_141006.jpg

Eva-Lena arbetar med vattenfrågor och höll ett mycket intressant föredrag om vatten och då framförallt grundvatten. I princip delade hon upp dem i grävda (<10 m) borrade (100 m) och övriga (väldigt få). Generellt kan man säga att pH i grävda brunnar är lägre än i borrade medan salthalterna är ganska lika.

Det finns väldigt få undersäkningar från större djup. De som finns är från undersökningar som gjort för eventuella framtida lagringsplatser för kärnavfall. Det är tre i Sverige och en i Finland. Det djupaste hålet finns i Ryssland (12 km) som de borrade av "politiska" orsaker, mer än vetenskapliga. Generellt ökar salthalten med djupet.

Eva-Lotta talade också om hur man kan datera grundvatten med hjälp av isotoper som t.ex. 3H (tritium). Denna metod är användbar för vatten yngre än 50 år. För äldre vatten kan man använda 14C och 36Cl. Även olika syreisotoper kan användas och där utgår man från ett standardvatten (SNOW)

Mer kan ni läsa i hennes presentation som finns under Övrigt på Medlemssidorna.

1/9 Mantelns geologi (Mathias Stålek)

mahtias_140901.jpg

Mathias talade om mantels geologi och då framförallt om

 1. Hur kan vi undersöka manteln?
 2. Mantelns dynamik?
 3. Mineral och bergarter i manteln?

Det djupaste borrhålet är 12 km och det är långt ifrån att nå ner till manteln. Det finns alltså inga direkta observationer utan bara indirekta som xenoliter och ofioliter.

Han diskuterade också mantelkonvektion och mantelplymer. Jag trodde att diskussionerna om slut och alla var eniga. Så är det inte, särsilt inte när det gäller plymerna.

Några mineral som diamant och eklogit berättade han om liksom om olika bergarter som t.ex. kimberlit. 

Jordens vanligaste mineral är bridgmandit. Hur många har den i sin mineralsamling?

Han avslutade med frågan om det finns vatten i manteln. Ett intressant och lärorikt föredrag som alltför många missade.

Mathias presentation hittar ni under övrigt på medlemssidorna.

5/5 2014 Västlänkens geologi (Minna Karstunen och Leif Jendeby)

 

foto.jpg

Leif Jendeby från Trafikverket inledde med att berätta om Västlänken och varför den behövs. Det blir två nya stationer förutom centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Den tunnel som byggs kommer att gå genom berg och lera vilket är två helst skilda saker. Genom berget kommer man att spränga tunneln plus en servicetunnel bredvid. Tunneln genom leran kommer att byggas på samma sätt som Götatunneln, dvs man gräver ner tunneln och täcker över. Sju delträckor kommer att gå genom lera där den längst sträckan är vid centralstationen. Man måste ner olika djupt på olika ställen, vid Rosenlund hela 25 meter. Korsvägen kommera att bli en viktig knutpunkt i stan men trafik i tre plan. Längst ner kommer tågen att gå och en våning upp bilisman medan kollektivtrafiken kommer att gå i markplanet.

Minna Karstunen från Chalmers talade sedan om sin forskning om lera. Hennes forskning handlar om att modellera hur leror uppför sig i olika situationer. Trafikverket finansierar t.ex. några industridokorander som jobber på Chalmers med projekt relaterade till Västlänken. Leror är så besvärliga att det tom är svårt att ta riktigt bra bilder på deras struktur. Hon beskrev hur kvickleror uppstår och vad de kan åstadkomma. Det är  något vi i Västsverige får känna på då och då. För att kunna modellera hur leror uppför sig under påverkan av olika krafter måste man ta prover och testa dem under kontrollerade former. Av den anledningen finns det ett lab på Chalmers speciellt byggt för detta.

Läs mer om Minnas och Leif föredrag i deras presentationer. Ni hittar dem på Medlemssidorna under Övrigt.

 

 

7/10 2013 USA:s geologi (Linus Brander)

Måndagen den 7:e oktober 2013 höll Linus Brander ett föredrag på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Temat för kvällen var USA:s geologi där Linus gjorde några nedslag i olika områden med intressant/typisk geologi. Även Kanada kom med på ett hörn. I USA finns det en stor bergskedja i väster (Kordiljärerna)  och en mindre i öster (Appalacherna). De välkända Klippiga bergen är den östligaste bergskedjan i Kordiljärerna. Kordiljärerna sträcker sig över både Nord- och Sydamerika.

Den första anhalten var Sudbury där det finns gott om Ni.Cu-gruvor. För cirka 2 miljarder år sedan slog en stor meteorit ner där. Därefter fortsatte resan till Acasta där man hittat jordens äldsta bergart i form av en granodioritisk gnejs 4030 miljarder år gammal. Acasta ligger i Kanada.

Appalacherna bildades för 540-250 miljoner år sedan i samband med att Pangea bildades. Där finns en vacker rundat berg kallat Stone Mountain som är en kvarts monzonit. Den är cirka 500 meter hög.

För 250-65 miljoner år sedan bildades Cordilleran   som är ett område sydvästar USA med en komplicerad geologi, dvs det har hänt mycket här. En del är de Klippiga bergen som upplevt tre orogeneser de senaste 300  miljoner åren, med veckningar, överskjutningar och förkastningar. I området finns också ett världens största dagbrott där man bland annat utvinner koppar, guld, silver och molybden.

De gravsänkor som bildades fylldes med vatten via olika inlopp, men det saknades utlopp. Det innebar att det enda sättet för vatten att försvinna var genom avdunstning varvid dessa väldiga saltöknar bildades.

Nästa stopp var Sierra Nevada dör gigantiska granitiska plutoner bildades för 200-80 miljoner år sedan. genom erosion och upplyft.

Avslutningen av rundtrippen gjordes korta stopp i Kaskadbergen, Lassen Peak, Bumpass Hell, Mount Shasta och Crater Lake och vid kustslätten väster om Florida, med bl.a. New Orleans.

Ett intressant föredrag och Linus har också haft vänligheten att låta oss publicera sin presentation här. Du hittar den genom att logga in på medlemssidorna. / Göran

 

13/3 2013 Strontium i våra ben (Martin Fahlen)

Martin inledde med att berätta om hur enkelt det var att komma tillrätta med problemet. Det var bara att tillsätta jod till salt och så var problemet löst.  Man började med det redan 1936.  Den ökande användningen av flingsalt är lite oroande. Varför då inte tillsätta järn också eftersom järnbrist är ett problem framförallt för kvinnor? Det finns personer som har hemokromatos vilket innebär att de inte kan reglera järnupptaget och de får ett successivt ökad halt av järn. För dem  vore järntillsatser inte alls någon bra idé.

Resten av föredraget handlade om  strontium.  Först om  hur det upptäcktes  och dess förekomst som mineral som karbonat (SrCO3), Terra ponderosa.  Har strontium någon medicins verkan. Normalt anser man inte det men det är troligen fel. Strontium är bra mot benskörhet. Genom att undersöka var de personer som höftledsbrott bott och strontiumhalten i bäckvattnet på samma plats har de hittat en positiv korrelation.

Strontium har liknande egenskaper som kalcium och i naturen följer strontium kalcium. Det innebär att det finns högst strontiumhalter i basiska bergarter, i kalciumrika plagioklaser och naturligtvis i kalksten.

Ett trevligt föredrag som gav insikter både inom medicinen och geologin. Vi var 12 stycken som lyssnade.

Martin har gett oss tillgång till sitt presentationsmateriel. Du hittar du under övrigt på medlemssidorna. Besök också hans hemsida där det finns mycket intressant material.

martin_fahlen130312.jpg

Martin Fahlen diskuterar halterna av strontium i bäckar i Sverige med en åhörare. Kartan är framställd med data från SGU.

 

 

4/2 2013 Västsveriges geologi del 2, analysmetoder

Linus började sitt föredrag med romanen "Nyckel till frihet" där det står att Geologi handlar om tryck och tid. Om man lägger till temperatur kommer man mycket närmare sanningen. Södra Sverige har bildats under tre olika tidsperioder, men hur kan man bestämma åldern på ett berg? Innan man hade tillgång till dagens metoder som baseras på radioaktiva sönderfall försökte man med olika metoder som

Sedimentationshastighet (20 miljoner år)

Hur lång tid det tagit att salta ner världshaven (90 miljoner år)

Hur lång tid det hade tagit för jorden att få den temperatur den har idag, med vissa antaganden. (20 miljoner år). Det var Lord Kelvin som gjorde denna uträkning som var alldeles för kort tid för att stämma med Darwins utvecklingsteori. Det Kelvin inte visste var att jordens inre hela tiden värms upp av radioaktiva sönderfall.

Alla metoder hade sina svagheter som gjorde att man hamnade helt fel. Dagens metoder baseras på radioaktivt sönderfall för ett antal långlivade isotoper.  

Linus förklarade noggrant sådant som neutroner, isotoper, radioaktivt sönderfall, halveringstid mm.

Zirkon är ett användbart mineral (ZrSiO4) eftersom uran kan ersätta zirkon i strukturen men det kan inte bly. Det innebär att man vet att när zirkonkristallen bildades innehöll den uran men inget bly. När sedan uran sönderföll genom radioaktivt sönderfall bildades bly. Genom att mäta proportionerna mellan kvarvarande uran och bildat bly kan man räkna fram när kristallen bildades om man känner urans halveringstid. Det äldsta daterad zirkonmineralet är från Australien och är ungefär 4,4 miljarder år.

Linus visade zirkonkristaller från en granitisk gnejs från Jönköpingsområdet som daterats. Kristallen uppvisade två olika områden med olika åldrar vilket tolkas som att kristallen bildats vid en ålder och sedan har den vid någon senare geologisk händelse (metamorfos) börjat växa igen, cirka 200 miljoner år senare.

Sista delen av föredraget handlade om hur tryck och temperatur påverkar berggrunden. I södra Sverige är jordskorpan ca 40 km tjock och längst ner är trycket cirka 12 000 atmosfärer. Trycket ökar ungefär linjärt med djupet liksom temperaturen. Detta påverkar de kemiska reaktionerna. han nämnde tre exempel

Kyanit, Andalusit och Sillimanit har alla den kemiska formeln Al2SiO5. De har dock olika kristallstruktur. Vid höga temperaturer gynnas en struktur där atomerna packas tätt för att minimera volymen och det bildas då kyanit. Kyanit är alltså högtrycksformen och den har högst densitet. På motsvarande sätt är sillimanit högtemperaturformen.

Biotit och granat innehåller båda järn och magnesium. Beroende på temperatur och tryck kommer magnesium och järn att vandra mellan kristallerna.

När trycket ökar kommer nedanstående reaktion att gå åt höger

plagioklas  +  wollastonit  --->  kvarts och granat

De flesta material får en högre densitet när de stelnar och blir fasta. Det finns några undantag där vatten är ett. När vatten blir till is minskar densiteten. Det innebär att om man trycker hårt på en isbit kommer den att smälta vilket är tur för oss.

Linsu avslutade med att berätta om geotermometer och geobarometer och hur de kan användas för att tolka geologiska händelser.

Ett mycket intressant föredrag. Linus har också lovat att komma tillbaka och hålla en kurs för oss i höst.

Linus presentation hittar ni under övrigt på medlemssidorna.

      

 

1/10 2012 Libyens mäktiga vattenprojekt (Christer Gedda)

Great Man Made River som ibland kallats världens 8:e underverk är ett gigantiskt vattenledningsprojekt går genom 100-tals mil långa ledningar skall transportera grundvatten från det inre av Libyens ökenområde till kusten för främst bevattning av nya odlingsområden men även för kuststädernas vattenförsörjning.

Vattenledningen består av jättestora betongrör som är 4 m i diameter, 7,5 m långa och väger ca 80 ton stycket. Grundvattnet pumpas från åtskilliga hundratals djupborrade brunnar till enorma utjämningsbassänger belägna i kustområdet.

Libyen består idag till mer än 90% av ren öken, men som för mer än 10 tusentals år sedan var en blomstrad region med riklig nederbörd. Då infiltrerade regnet ner i de mycket mäktiga sedimentära bergarterna (sandsten och kalksten) under öknen och det är detta fossila grundvatten som man nu vill utnyttja. Man tror att grundvattentillgången kan vara ca 40.000 km3.

Till dags dato är projektet utbyggt till omkring 50% av det som från början projekterats och kostnaderna hittills antages vara mer än 20 miljarder dollar. Eftersom det rör sig om fossilt grundvatten som inte återbildas antages projektet ha en livstid på ca 50 år, sedan är vattentillgången slut.

gedda_foto.jpg

Christer Gedda

gedda_karta.jpg

 bevattning.jpg

 

gedda_libya.jpg  Bilden ovan. Om du laddar hem Google earth och letar runt i Lybien kan du hitta stora runda områden som dessa. Det är konstbevattnade odlingar. Det finns gott om sådana i Lybien, som bevattnas med hjälp av det fossila vattnet. Det är bara att leta.

3/9 2012 Bergkedjor i södra Skandinaven de senaste 1.7 miljarder åren (Linus Brander)

Linus arbetar på SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) där det arbetar 12 geologer. Han började studera geologi 1999 och har sedan dess gjort 6-7 fältsäsonger på SGU (Sveriges geologiska undersökningar).

De senaste 1.7 miljarderna år har det bildats bergskedjor i Sverige minst fyra gånger, fyra orogeneser.

Kontinentplattor försvinner inte medan oceanplattor försvinner ner i manteln. Den äldsta kontinentala bergarten är ca 4 miljarder år medan den äldsta oceanskorpan är ca 160 miljoner år.

Det äldsta mineral man hittat är 4.4 miljarder år och är ett zirkon från Australien.

Sveriges nuvarande bergskedja bildades under den Kaledonska orogenesen. Denna berörde inte Västsverige utan det var tre andra som bidrag till att skapa Västsverige. Det var de Gotiska, Halladiska och Svekonorvegiska orogeneserna.

Gotiska orogenesen (1550 miljoner år sedan): Vulkaner ute till havs bildar en oceansk öbåge (jämför Japan) som av plattrörelsen drogs mot kontinenten.  Veckning, metamorfos och subduktion sker utanför kontinenten.  Gnejsarna i Göteborgsområdet kom till under denna orogenes liksom Hårredvulkaniterna.

Hallandiska orogenesen (1450 miljoner år sedan): Två kontinentplattor krockar med varandra och det bildas bla skållor, veckning och en förtjockning av kontinenten.

Sveconorvegiska orogensesen (1000 miljoner år sedan): Det blev ingen påbyggnad av Västsverige under denna orogenes utan det sker bara omsmältning och metamorfos. Ådergnejs är kommer från en bergart som delvis har smält vid ca 650 grader under denna orogenes.

Linus avslutade med att berätta om hur man kan åldersbestämma bergarter med hjälp av mineralet zirkon (ZrO2). Förr var man tvungen att lösa upp hela kristallerna för att kunna åldersbestämma dem. Numera kan man bestämma åldern på olika delar av zirkonkristaller utan att behöva lösa upp dem.  Detta innebar att äldre bestämningar är ett genomsnitt av en zirkonkristalls ålder medan man med den nya metoden har funnit att en zirkonkristall kan ha bildats i olika steg.  Det kan skilja 100 miljoner år i ålder mellan olika delar av samma kristall.

Linus kommer att återkomma i vår med ett nytt föredrag där han berättar med om bl.a. åldersbestämning av mineral och bergarter.

Linus har varit vänlig nog att låta oss ta del av delar av den presenation han visade. Ni hittar den på Medlemsidorna under rubriken Övrigt.

/ Göran

         Linus Brander

Linus Brander

6/2 2012 Opaler i Etiopien (Anders Löfberg)

Ander började i föreningen som junior och var med i den juniorgrupp som Åsa ledde på den tiden. Intresset höll i sig och han började studera gemmologi vid Luleå tekniska universitet 2005 då utbildningen startade. 

Det var cirka 20 personer som kom för att lyssna på hans föredrag om opaler och om Etiopien. Anders var i Etiopien under tre månader 2011 på uppdrag av Sheba Gems (www.shebagems.com), som är ett s.k. socialt företag. Med det menas att företaget vill tjäna pengar men också vill bidra till att de områden de verkar i utvecklas genom att t.ex. utbilda lokalbefolkningen.  De arbetade i  Amhararegionen i Etiopien där det finns opalförande lager av ryolitisk ignimbrite mellan tjockare basaltlager. Ignimrit är en blandning av aska och tuff som bildas vid vulkanutbrott. Det område de arbetade i låg mellan 1500 och 3000 m.ö.h. och bildades under tertiärtiden. Anders beskrev opalbrytningen men också hur folk levde och hur det var att jobba i landet. Medellivslängden är 45 år och spädbarnsdödligheten är 10%. Av arbetstiden går 80 % åt för att få olika typer av tillstånd och utrustning man vill föra in i landet fastnar alltid i tullen.  Efter föredraget fanns det möjlighet att köpa färdigslipade opaler liksom råmaterial av Thomas Dittrich som är "Master cutter" på Sheba Gems.  Det gjordes en del affärer den kvällen. Enligt Thomas hade han med sig opaler värda totalt cirka 1 miljon som han visade upp.  En mycket intressant kväll. Tack Anders / Göran

PS Anders har lovat att bidra med en artikel i nästa nummer av Bumlingen, så håll utkik.

Anders Löfberg

 

Opaler värda ca 400 kr styck, alltså de närmaste.

 

Opalförsäljning. Bakom bordet står Thomas Dittrich från Sheba Gems.

16/1 2012 Sjuk av berggrunden (Martin Fahlén)

 

Medicinsk geologi är ett nytt ämne som tar upp frågan om vad som påverkar oss beroende på var vi bor och hur berggrunden ser ut. Järn i brunnsvatten påverkar det oss? Är syre ett gift? Vad är kopplingen mellan jod och struma? Om järnbrist, zinkfrossa med mera. Martin Fahlén, docent i medicin berättade om sina egna erfarenheter. 

 Vi var 22 personer som kom till Göteborgs naturhistoriska museum för att lyssna på Martin Fahlén som höll ett föredrag med titeln, Sjuk av berggrunden.

Jo, det är samma Martin som är en av författarna till boken "Strövtåg på Bohusläns sockertopp" (Bild 1). Han anordnar också guidade vandringar på Älgön i slutet av juli varje sommar.  Han hade med sig en bok "Essentials of Medical Geology, Impacts of the Natural Environment on Public Health" som han rekommenderade för den intresserade (Bild 2).  Det är en nätt liten bok på drygt 800 sidor. En mer lättläst bok, Medicinsk geologi, tipsade han också om. (Bild 3). En betydligt tunnare bok på drygt 500 sidor som finns att låna på Göteborgs bibliotek. 

Martin berättade om sina erfarenheter inom ämnet om var vänlig nog att låta oss sprida hans föreläsningsanteckningar här. En kort lista på några saker han tog upp

 • Orsasjukan (silikos)
 • Carl von Linne, hans insatser inom geologin var inte lika framgångsrik som den botaniska delen.
 • Vulkaner står för 50% av det sura nedfallet. 60 vulkaner är aktiva varje dag.
 • Martin fick en gång zinkfrossa när han gick in i ett gjuteri utan skyddsutrustning. Eftersom han visste vad som hänt och orsaken väntade han ut effekterna
 • Han berättade om elefanter som gick djupt in i en grotta för att komma åt några mineraler som finns längst in.
 • Åderlåtning används även idag för patienter som har järnöverskott vilket är ett problem för 0.5-1% av befolkningen, som har hemokromatos.
 • Varför höftfrakturer är vanligare i norra Sverige vet man inte. Kan det bero på berggrunden?
 • Struma beror på jodbrist
Bild 1 Bild 2 Bild 3

/ Göran

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster