Högsbo pegmatitbrott

Brottet ligger i Högsbo industriområde i Göteborg. Följ Fältspatsvägen så långt det går. Då hamnar du på en vändplats. Till höger ser du ett staket och innanför det går det en stig till brottets huvudingång. Av säkerhetsskäl är ingången avspärrad med ett rejält staket. Det går även att gå rakt upp på berget till höger och ta sig till brottets ovansida. På vägen upp finns det gott om varphögar.
Ta på rejäla skor och oömma kläder!

Brottet framifrån (klicka för större bilder) Brottet ovanifrån

Brytningen påbörjades 1945 och slutade i slutet av 1950-talet. Den man bröt var i första hand kvarts och fältspat för porslinstillverkning.

1945-1947 bröts drygt 4 100 ton fältspat och 1 200 ton kvarts. När man började bryta var det hög kvalité på det man bröt och man exporterade även till England. Vartefter försämrades kvalitén. Man tog också tillvara på beryllen, enligt uppgift omkring 3 ton, och även muskovit.

Det finns två brott, det södra och det norra. Det norra är det största och bilderna ovan är därifrån.

Några av de mineral man kan hitta:

  • Kvarts (mjölkvit med mussligt brott)
  • Kalifältspat (rosafärgad, ofta med fina plana ytor)
  • Beryll (gulgrön och 6-kantig)
  • Kolumbit (svart)
  • Monazit (radioaktiv)
  • Biotit (tunna svarta fjäll, ett glimmer)
  • Muskovit (tunna ljusa fjäll, ett glimmer)
  • Amazonsten (grönaktig fältspat)
  • Granat (små runda och rödbruna, hittas i muskovitpackar)
  • Fluorit (grön-violett, bildar kuber)

Kalifältspat till vänster och kvarts till höger

OBS Området är skyddat och det är absolut förbjudet att göra åverkan på fast berg. Det är dock OK att plocka och hacka på lösa stenar i varparna.