Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

I det senaste numret av Bumlingen (nr 96, 2017) utlovades en bilaga i form av krysslistan (se sid 28). Eftersom portokostnaden fördubblas då utskickets vikt överstiger 50 gram kunde bilagan inte skickas med. Den finns att hämta i föreningslokalen eller för utskrift här:  |  Sidan 1  |  Sidan 2  |

 

Aktuellt

 

14-15 oktober

Sten- och Smyckesmässa på Aeroseum. Läs mer på deras hemsida.

17 oktober

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i vår egen klubblokal.

18 oktober

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

24 oktober

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

25 oktober

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

31 oktober

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i vår egen klubblokal.

1 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

5 november

14-15 Naturhistoriska museet. Ytterby och de sällsynta jordartsmetallerna, vad händer? Göran Svensson.

7 november

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

8 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

14 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i klubblokalen.

15 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Tema Färgpigment

21 november

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

22 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

28 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i vår egen klubblokal.

29 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

4 december

18 -   Julfest på Naturhistoriska museet

5 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

6 december

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

13 december

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

19 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

20 december

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster