Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Nästa Bumling är på gång, nr 98 2018. Den kommer att vara färdig för tryckning under helgen. Det är fortfarande inte för sent att få just din artikel tryckt! Skicka den till Göran (gorans@gorans.se)

 

Aktuellt

27 februari

13-15.15 Studiecirkel i Medicinsk geologi i klubblokalen.

28 februari

19-20.30 Träff i klubblokalen. Tema Medicinsk geologi (Göran)

5 mars

18.00 Årsmöte i klubblokalen. Kallelse och agenda finns i senaste nummer av Bumlingen.

7 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema

10-11 mars

Mineralmässa i Lahti (Finland)  Länk (på finska)

13 mars

13-15.15 Studiecirkel i Medicinsk geologi i klubblokalen.

14 mars

19-20.30 Kristallsystem på ett enkelt vis (Göran)

21 mars

19-20.30Träff i klubblokalen. Inget tema

27 mars

13-15.15 Studiecirkel i Medicinsk geologi i klubblokalen.

28 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen. Arbetsmöte inför Stenmässan 2018

4 april

19-20.30 Träff i klubblokalen. Arbetsmöte inför Stenmässan 2018

10 april

13-15.15 Studiecirkle i Medicinsk geologi i klubblokalen

11 april

19-20.30 Träff i klubblokalen.

13 april

Förberedeser inför årets mässa

14-15 april

Stenmässan 2018 i Göteborg

18 april

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema

24 april

13-15.15 Studiecirkel i Medicinsk geologi i klubblokalen.

25 april

19-20.30 Träff i klubblokalen. Geologiska kartor (Mathias)

2 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema

6 maj

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet. Titel och föredragshållare inte klart än

8 maj

13-15.15 Studiecirkel i Medicinsk geologi i klubblokalen

9 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema

16 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen. Quiz anordnat av Åsa.

23 maj

19-20.30 Träff i klublokalen. Tema Perm/Trias-utdöendet (Mathias)

1-3 juni

Utflykt till Öland

20-22 Juli

Steintreff Eidsfoss (Norge)  Länk

 

2 september

14-15 Förededrag på Naturhistoriska museet av Linus Brander. Titel meddelas senare.

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster