Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

13-14 april 2019  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

 

JULUPPEHÅLL

 

God Jul och Gott Nytt År

2019

13 januari

14-15 Visning av den nya geologiutställningen på Naturhistoriska museet. Åsa guidar.

15 januari

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tena: Meteoriter (Göran)

16 januari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

23 januari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

29 januari

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Ädelstenar (Heinz och Rigmor)

30 januari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema: Snöbollsjorden

3 februari

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet. Tore Posse berättar om havsnivåförändringar.

66 februari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

12 februari

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Meteoriter

13 februari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema: Förändringar av havsnivåerna

20 februari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

26 februari

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Fossil (Lasse)

27 februari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema: Olika typer av kartor

4 mars

18-20 Årsmöte för Göteborgs geologiska förening

6 mars

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

12 mars

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema meteoriter

13 mars

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema meddelas senare

20 mars

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

26 mars

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Långban (Göran)

27 mars

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema: Mässan

3 april

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

9 april

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: meteoriter

10 april

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema: Mässan

12 april

Förberedelser inför mässan. Valhalla sporthall.

13-14 april Mineral- och smyckestensmässan

Stenmässan i Göteborg, Valhalla sporthall

17 april

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

23 april

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Hur västra Sveige bildades (Bertil)

24 april

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

28 april

13-16 Besök vid Nols gruva i Nol (Ale kommun). Ansvarig är Göran Svensson

5 maj

Preliminärt: Rolf Saxmark kommer och berättar om ädelstenar.

7 maj

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Meteoriter

8 maj

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

11-12 maj

Sten och smyckemässa på Dunker i Malmköping (Södermanland), lördag 10-18, söndag 10-16

15 maj

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

21 maj

13-15.15 Studiecirkel i geologi. Tema: Solen (Rose-Marie)


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster