Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

I det senaste numret av Bumlingen (nr 96, 2017) utlovades en bilaga i form av krysslistan (se sid 28). Eftersom portokostnaden fördubblas då utskickets vikt överstiger 50 gram kunde bilagan inte skickas med. Den finns att hämta i föreningslokalen eller för utskrift här:  |  Sidan 1  |  Sidan 2  |

 

Aktuellt

Bumlingen nummer 97 är nu postad.
Har du inte fått den kontakta Göran (gorans@gorans.se)

28 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i vår egen klubblokal.

29 november

Mineraliseringen av de sällsynta jordartsmetallerna i Norra Kärr

Det moderna samhället förlitar sig alltmer på teknologier som kräver en stabil tillgång på råvaror och naturresurser av ibland sällsynta metaller. Sällsynta jordartsmetaller (“rare-earth elements”) fyller nyckelfunktioner i många applikationer som dagens samhälle inte vill klara sig utan: bl.a. vindkraftverk, elbilar och mobiltelefoner. Tyvärr är tillgången på dessa metaller på den europeiska marknaden långt ifrån säker i och med Kinas marknadsmonopol. Vi gör en djupdykning i en geologisk naturresurs av dessa metaller i Sverige och diskuterar mineralogi, geokemi och geologiska åldersbestämningar.

Föredraget hålls av Axel Sjökvist Geologiska institutionen vid Göteborgs Universitet

Vi träffas kl 17.50 på Chalmers vid Kemihusets huvudentré. Föredraget börjar klockan 18. Adressen är Kemigården 4, Göteborg.

 

29 november

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Tema färgpigment är flyttat till den 17 januari

4 december

18 -   Julfest på Naturhistoriska museet

5 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

6 december

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

19 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

 

------    GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR    ------

 

10 januari

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Inget tema

17 januari

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Tema färgpigment

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster