Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 8-9 april 2017  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

5 februari

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet om ädelstenar, Saxmark

8 februari

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema glimmer

14 februari

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

15 februari

19-20.30 Träff i klubblokalen

18 februari

Resa till Osla för att besöka det Geologiska museet. Avresa med NetBuss 07.30, hem 16.00. Var och en bokar bussresan själv.

22 februari

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema fältspat

28 februari

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen ?

1 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema järnmalm

6 mars

18-20 Årsmöte

8 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen

14 mars

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

15 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema kyanit

22 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen

28 mars

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

29 mars

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema mässan

5 april

19-20.30 Träff i klubblokalen

8-9 april

27:e Mineral- och Smyckestensmässan, Valhalla sporthall

11 april

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

12 april

19-20.30 Träff i klubblokalen, utvärdera mässan

19 april

19-20.30 Träff i klubblokalen

25 april

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

26 april

19-20.30 Träff i klubblokalen

3 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema granater

9 maj

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

10 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen

17 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen

23 maj

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen ?  

?  

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster