Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 8-9 april 2017  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

 

15 oktober

12-14. Öppet hus på Naturhistoriska museet, Fråga om ben och sten på Naturhistoriska museet. (länk till mer inforrmation)

15-16 oktober

Aeroseums Sten & Smyckestensmässa (länk). Föreningen finns där med ett bord.

19 oktober

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

25 oktober

13-15.15 Studiecirkel för daglediga.

26 oktober

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

2 november

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

6 november

14-15 Föredrag om meteorkratrar på Naturhistoriska museet. Erik Sturkell talar om "Meteoritkratrar i fokus, bl.a. om Lockne och Målingen - världsunik dubbelkrater i Sverige"

8 november

13-15.15 Studiecirkel för daglediga.

9 november

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

12-13 november

Naturhistoriska riksmuseet (Stockholm) nuvarande byggnad fyller 100 år. För att fira det öppnar man upp museets innandömen och man kan då träffa forskarna och se vad de jobbar med.

16 november

19-21 Träff i klubblokalen, tema porfyrer

20 November

Mineralmässa i Stockholm, Geovetarhuset vid Stockholms universitet (länk)

22 november

13-15.15 Studiecirkel för daglediga.

23 november

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

24 november

Tekniska museets utställning om gruvor uppdateras.Invigningen av den nya utställningen sker den 24 november.

30 november

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

5 december

18 - 21 Julfest på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

6 december

13-15.15 Studiecirkel för daglediga.

7 december

19-21 Träff i klubblokalen, inget tema

20 december

13-15.15 Studiecirkel för daglediga.

-------------  2017  ------------

15 januari

19-21 Quiz i klubblokalen. Lasse Hult arrangerar.

5 februari

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet om ädelstenar

6 mars

18-20 Årsmöte

8-9 april

27:e Mineral- och Smyckestensmässan, Valhalla sporthall

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster