Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades 2 februari 1981 och har idag över 120 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett intresse för geologi och dess olika inriktningar, t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism, ädelstenar mm. Välkommen.

Aktuellt

(Aktiviteter markerade med kursiv stil är externa arrangemang)

23 september 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

30 september 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

4 oktober 14-15
Inställt pga ni vet vad

6 oktober 13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga (Mineralsamlingen)

7 oktober 18-
Utekväll då vi gör en geologisk vandring i Mölndal. Vi startar från klubblokalen kl 18.00 (Göran)

14 oktober 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

20 oktober 13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga. Diamanter (Lasse)

21 oktober 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Tema sulfider som t.ex. pyrit (Göran)

28 oktober 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

1 november 14-15
Inställt pga ni vet vad

3 november 13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga (Mineralsamlingen)

4 november 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

11 november 18-
Utekväll i Mölndal. Vi tittar på byggnadssten. Samling vid klubblokalen kl 18.00 (Åsa)

17 november13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga Vulkaner och vulkanism (Jerry)

18 november 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

25 november 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Tema oxider som pigment, t.ex. järnoxider (Åsa)

1 december 13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga (Mineralsamlingen)

2 december 19-21
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

7 december 18-
Julfest för medlemmar, på Naturhistoriska museet. Anmälan krävs senast 30 november. Kontakta Åsa (0737 588 925)

9 december
Sista träffen innan jul. Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

15 december 13.00-15.15
Studiecirkel för daglediga. Öppet för förslag.

Juluppehåll

13 januari
Onsdagsträff i klubblokalen. Öppet hus.

20 januari

27 januari
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Filmkväll (Göran) och Öppet hus.

10 februari
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Mineralauktion (Åsa) och Öppet hus. Ta med max 5 föremål du vill auktionera bort.

24 februari
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: UV (UltraViolett ljus) (Göran) och Öppet hus.

1 mars
Årsmöte

10 mars
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Öppet (Åsa) och Öppet hus.

24 mars
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll mässa, Öppet hus.

21 april
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Högsbo (Åsa) och Öppet hus.

5 maj
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Quiz ute (Göran) och Öppet hus.

19 maj
Onsdagsträff i klubblokalen. Temakväll: Sand (Carl) och Öppet hus.