Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

13-14 april 2019  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

12 september

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

16 september

Utflykt till Glasberget med Rolf Tärnås som guide. Anmälan krävs

19 september

Medlemsmöte i föreningslokalen. Tema böcker - ta med dig din favoritbok om geologi

25 September

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi fortsätter med Medicinsk geologi en bit in på hösten, tills boken är genomgången. Denna vecka Jod (Bertil)

26 september

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

3 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

6-7 oktober

Mineralmässa i Västerås (länk)

7 oktober

Besök på Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand. Detta evenemang är istället för föredraget på Naturhistoriska museet. Anmälan krävs.

9 oktober

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi fortsätter med Medicinsk geologi en bit in på hösten, tills boken är genomgången. Denna vecka fluor med Heinz och Rigmor som samtalsledare.

10 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. tema Mantelns geologi - Mathias Stålek.

17 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

23 oktober

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi fortsätter med Medicinsk geologi en bit in på hösten, tills boken är genomgången. Om radon med Göran som samtalsledare.

24 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

31 oktober

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

4 november

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet om litium - Göran Svensson

I år är det 200 år sedan Arfwedson upptäckte grundämnet litium från mineralet petalit som hittats på Utö. Om litiums nutida och historiska betydelse liksom om dess geologi kommer det att berättas om i detta föredrag.

6 november

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi fortsätter med Medicinsk geologi en bit in på hösten, tills boken är genomgången. Om kol med Lasse som moderator.

7 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

14 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

18 november

Stockholms mineralmässa (länk)

20 november

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi avslutar cirkeln i Medicinsk geologi med kapitlet "Att hitta information" Göran

21 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

28 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

4 December

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Nytt cirkeltema, eventuellt gruvor i Sverige.

5 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

12 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

18 december

13 - 15.15 Studiecirklen för daglediga har sitt sista möte för hösten. Tema?

JULUPPEHÅLL

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster