Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

13-14 april 2019  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Aktuellt

4 november

Litium 200 år

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet med titeln: Litium 200 år - Göran Svensson

Litium är en metall man hör talas om nästan dagligen. Det beror på att denna lätta metall har varit en förutsättning för den våldsamma utveckling som skett när det gäller batterier. Allt från mobiltelefoner till bilen Tesla är beroende av bra batterier och den viktigaste beståndsdelen i dessa är just litium.

I år är det 200 år sedan upptäckten av den nya metallen litium publicerades av svensken Johan August Arfwedson. Han upptäckte litium i mineralet petalit som hittats av en brasilianare på Utö. Utö är en ö i Stockholms skärgård där man tidigt bröt järnmalm.

Litium renframställdes för första gången 1818. Att det tog så lång tid berodde på att det var först då som batteriet hade upptäckts. Ström var en förutsättning för att kunna framställa ren litiummetall. Det första batteriet, Voltas stapel, konstruerades år 1800.

Cirkeln är sluten. För att kunna framställa metallen litium krävdes batterier och idag är litium den absolut viktigaste beståndsdelen i framtidens batterier. Men, de måste fortfarande bli ännu bättre!

En annan användning va litium är för bahandling av vissa psykiska sjukdomar.

petalit_800.jpg

En petalitstuff som finns på Utös gruvmuseum.

 

6 november

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi fortsätter med Medicinsk geologi en bit in på hösten, tills boken är genomgången. Om kol med Lasse som moderator.

7 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Nybörjarkurs i geologi 19-20, del 2 - silikater

14 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

18 november

Stockholms mineralmässa (länk)

20 november

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Vi avslutar cirkeln i Medicinsk geologi med kapitlet "Att hitta information" Göran

21 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Nybörjarkurs i geologi 19-20, Metoder för identifiering av mineral

28 november

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

3 december

18-20 Julbord på Naturhistoriska museet (anmälan obligatorisk)

4 december

13 - 15.15 Studiecirkeln för daglediga. Nytt cirkeltema, eventuellt gruvor i Sverige.

5 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

12 december

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

18 december

13 - 15.15 Studiecirklen för daglediga har sitt sista möte för hösten. Tema?

JULUPPEHÅLL

2019

13 januari

14-15 Visning av den nya geologiutställningen på Naturhistoriska museet. Åsa guidar.

16 januari

19-21 Medlemsmöte i föreningslokalen. Inget tema

3 februari

14-15 Föredrag på Naturhistoriska museet

28 april

13-16 Besök vid Nols gruva i Nol (Ale kommun). Ansvarig är Göran Svensson

11-12 maj

Sten och smyckemässa på Dunker i Malmköping (Södermanland), lördag 10-18, söndag 10-16

 


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster