Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Nu finns det lite information om mässan. Klicka på länken Mineralmässan i menyn till vänster. Där finns nu broschyrer för utskrift på gult papper och ett preliminärt föredragsschema.

 

 

Aktuellt

23 maj

19-20.30 Träff i klublokalen. Tema Perm/Trias-utdöendet (Mathias)

26 maj

12-15 Guldvaskning vid Röda sten. Det kommer att finnas utrustning att låna.

1-3 juni

Utflykt till Öland

21-22 juli

Mineral- & smyckestensmässa i Ädelfors (Länk)

20-22 juli

Steintreff Eidsfoss (Norge)  Länk

28-29 juli

Stenmarknad i Kopparberg, Länk

4-5 Augusti

Mineral - fossil & smyckestensmässa i Falkängens hanteverksby, Hällekis, Kinnekull (Länk)

2 september

14-15 Förededrag på Naturhistoriska museet av Linus Brander. 

Titel: Västergötlands platåberg geologi, industri och kulturhistoria

Ett annat perspektiv på Kinnekulle och Västgötabergen än det vanliga om fossil i kalkstensbrotten. Mer om historia och det underliggande urbergets prekambriska bakgrund, samt hur människan har nyttjat Kullens resurser genom tiderna med cementtillverkning, byggnadssten och kolväten. En kombination av väldigt intressant och kondenserad geologi med hela bergartscykeln på en och samma plats.

Föreningsmöte då beslut om förändring av stadgarna ska tas.

8-9 september

Stenmässen i Köpenhamn. 10-17 båda dagarna (länk)

18 november

Stockholms mineralmässa (länk)


Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster