Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

I det senaste numret av Bumlingen (nr 96, 2017) utlovades en bilaga i form av krysslistan (se sid 28). Eftersom portokostnaden fördubblas då utskickets vikt överstiger 50 gram kunde bilagan inte skickas med. Den finns att hämta i föreningslokalen eller för utskrift här:  |  Sidan 1  |  Sidan 2  |

 

Aktuellt

19 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

 

------    GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR    ------

 

10 januari

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Inget tema

17 januari

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Tema färgpigment

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster